Dataset

Vlinder indexen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Ten opzichte van de vorige versie (6 oktober 2006) zijn de indexen van het gentiaanblauwtje toegevoegd. De landelijke indexen van de aardbeivlinder waren ongewogen en zijn nu gewijzigd in gewogen indexen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37212

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37212

Trends van vlinders; soorten jaarlijks. Landelijk, in bossen, duinen, Graslanden en heidegebieden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37212

Trends van vlinders; soorten jaarlijks. Landelijk, in bossen, duinen, Graslanden en heidegebieden.