Dataset

Zeer kwetsbare gebieden WAV, 250 m-zone (geldig t/m 31-12-2023)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

250 meter zone rondom zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013. Derde herziening: Bij PS-besluit van 23 april 2021 is een klein deel van de beek 'de Kleine Beerze' ter hoogte van Vessem, gebiednr 155, aangepast op de nieuwe ligging van de waterloop. Als gevolg daarvanj is de zone daarom heen ook gewijzigd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

pgr_n01_natuur:WAV_gebieden_250m_zone

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_n01_natuur/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

WAV_gebieden_250m_zone

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_n01_natuur/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Downloads