Dataset

Regionale rekeningen; kerncijfers 1995-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief. De cijfers van het jaar 1995 tot en met 2000 zijn herberekend aan de hand van de revisie van het jaar 2001. De cijfers over de periode 1995-2007 zijn gebaseerd op de sbi'93 indeling. De cijfers vanaf 2008 zijn gebaseerd op de sbi2008 indeling. De cijfers van het jaar 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2011 niet meer definitief gemaakt.

In 2005 is een revisie uitgevoerd op de nationale en de regionale rekeningen over verslagjaar 2001. Voor regionale rekeningen cijfers is een consistente tijdreeks vanaf 1995 beschikbaar.

Wijzigingen per 11 oktober 2013. Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Macro-economie; kerncijfers, regio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71541ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71541ned

Bbp, Bbp per inwoner, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, arbeidsvolume naar regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71541ned

Bbp, Bbp per inwoner, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, arbeidsvolume naar regio.