Dataset

mijnbouw_blokverdeling_ncp2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/01/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) gehanteerd, waarbij het NCP wordt verdeeld in segmenten. De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km2). Deze blokken worden aangegeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18. De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/6aee9207-11c4-40e6-9c07-8bf9f4dd3f26/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

mijnbouw_blokverdeling_ncp

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/mijnbouw_blokverdeling_ncp/MapServer

accesPoint

mijnbouw_blokverdeling_ncp

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/mijnbouw_blokverdeling_ncp/FeatureServer

accesPoint

mijnbouw_blokverdeling_ncp2013

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouw_blokverdeling_ncp/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

mijnbouw_blokverdeling_ncp:mijnbouw_blokverdeling_ncp2013

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouw_blokverdeling_ncp/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads