Dataset

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in 2020 in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens zijn beschikbaar over: 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022: In de vorige versie waren de subsidies van 10% of groter zonder decimaal gepubliceerd bij bedrijfstakken H, I en R, dit is nu aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2024 verschijnen in 2026.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85291NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85291NED

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85291NED

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches