Dataset

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak (SBI2008), 2008-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarlijkse cijfers over de arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de arbeidskosten per gewerkt uur en per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in lonen, sociale premies en overige arbeidskosten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De jaarcijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81774NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81774NED

Arbeidskosten van bedrijven Naar bedrijfstak (SBI2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81774NED

Arbeidskosten van bedrijven Naar bedrijfstak (SBI2008)