Dataset

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016 (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82845NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82845NED

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82845NED

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)