Dataset

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de investeringsverwachtingen en –realisaties van bedrijven in de industrie. De gegevens zijn het resultaat van een steekproefonderzoek dat het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven in de industrie. Deze meting wordt in februari uitgevoerd. Het CBS vraagt bedrijven in deze bedrijfstak naar hun investeringsverwachtingen voor het lopende kalenderjaar en de realisaties voor het voorgaande jaar. De statistiek “Investeringen; verwachtingen en realisaties” komt tot stand met medefinanciering door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste activa verschuiven. De gegevens zijn beschikbaar per branche binnen de industrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013 De gegevens die verzameld zijn voor de publicatie in mei 2020, zijn gedeeltelijk (ongeveer drie kwart) van voor 12 maart. 12 maart is het omslagpunt voor de maatregelen voor de COVID-19 pandemie. Gezien de impact hiervan is, op basis van extra uitvraag en de respons van na 12 maart, de data van voor 12 maart gecorrigeerd.

Status van de cijfers: Alle cijfers over de verwachtingen voor 2013 tot en met 2024 zijn definitief. De cijfers over de realisaties van 2013 tot en met 2022 zijn definitief en die van 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 5 juni 2024: De data voor de realisatie van 2022 is bijgesteld naar nader definitief, de voorlopige data van de realisatie 2023 en de verwachtingen 2024 zijn toegevoegd. De SBI codes 06 tot en met 09 en B, D, E en F met onderliggende coderingen zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De investeringsgegevens over jaar T kennen het volgende publicatieschema: • Medio jaar T: Verwachting T (definitief) Realisatie T min 1 (voorlopig cijfer) Realisatie T min 2 (definitief) • Aan het einde van jaar T: Realisatie T min 1 (Nader voorlopig)

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85209NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85209NED

Investeringen; verwachte groei en gerealiseerde groei Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85209NED

Investeringen; verwachte groei en gerealiseerde groei Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)