Dataset

Samenstelling inkomens van personen; 1990-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Samenstelling van het inkomen van personen naar inkomensbestanddelen, kenmerken van personen en populatie. 1990 - 2000 Gewijzigd op 14 december 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70194ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70194ned

Samenstelling van het inkomen van personen naar inkomensbestanddelen, kenmerken van personen en populatie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70194ned

Samenstelling van het inkomen van personen naar inkomensbestanddelen, kenmerken van personen en populatie.