Dataset

Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek. Het betreft de bestedingspatronen van een aantal typen huishoudens. De huishoudtypen zijn gebaseerd op kenmerken die sterk met de bestedingen samenhangen, te weten: inkomen, huishoudgrootte, samenstelling van het huishouden, leeftijd hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron van het huishouden en bezit van de woning. De bestedingen aan goederen en diensten zijn ingedeeld naar functie in zes hoofdgroepen en een groep aanvullende gegevens. Binnen deze groepen zijn ook weer meerdere onderverdelingen gemaakt naar gedetailleerde bestedingen.

Deze onderverdeling wordt de uitgebreide verdeling genoemd, ook wel een verdeling op niveau 7.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010

Status van de cijfers De cijfers t/m het jaar 2007 zijn definitief. De gegevens over 2008 tot en met 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6-10-2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60047ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60047ned

Gedetailleerde bestedingen van huishoudens naar grootte en samenstelling van het huishouden,leeft. hoofdkostw., woonsit., inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60047ned

Gedetailleerde bestedingen van huishoudens naar grootte en samenstelling van het huishouden,leeft. hoofdkostw., woonsit., inkomen