Dataset

Industriële inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen, vanaf 1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Specificatie van de inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers. 1996 - 1998 Gewijzigd op 10 april 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37496

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37496

Specificatie van de inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37496

Specificatie van de inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.