Dataset

Grafheuvels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een grafheuvel is een heuvel, opgeworpen met heideplaggen, graszoden of kleischollen, boven het graf van een overledene. Het aanleggen van dergelijke grafmonumenten kent een lange traditie, vanaf het laat-neolithicum (ca. 2900 v.Chr.) tot in de Romeinse tijd. In de database ‘grafheuvels’ zijn ca. 3000 heuvels opgenomen. Het gaat veelal om landmeetkundig ingemeten heuvellichamen, gelegen op terreinen die wettelijk zijn beschermd. De kaart biedt een dynamisch beeld, want regelmatig worden er nieuwe grafheuvels ontdekt. Vooral bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland levert nog onbekende heuvels in het landschap op. Of het daadwerkelijk gaat om aarden heuvels die oudtijds zijn opgeworpen (en geen stuifheuvels) kan door middel van een veldtoets worden achterhaald.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://images.memorix.nl/rce/thumb/mediabank-horizontal/844df4ec-12c4-c0df-a18e-365f4936d08d.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

grafheuvels

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?&request=GetCapabilities

grafheuvels

landschapsatlas:grafheuvels

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?&request=GetCapabilities

grafheuvels