Dataset

Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van praktijken van fysiotherapeuten.

Het CBS verzamelt vanaf 1987 bedrijfsgegevens van praktijken van fysiotherapeuten. Vanaf verslagjaar 2002 is een nieuwe berekenings- methodiek gebruikt waardoor de uitkomsten afwijken van eerder gepubliceerde cijfers. Wegens definitiewijzigingen kunnen gegevens uit de eerdere tabel 'Fysiotherapeutenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en -lasten' niet in deze tabel worden opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2002-2007

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 november 2011: Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de bestaande tabel 'Praktijken van zorgverleners; verlies- en winstrekening'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71390ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71390ned

Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie Jaren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71390ned

Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie Jaren