Dataset

Uitkeringspositie jongeren 15 tot 27 jaar; regio 2021, 2007-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de uitkeringspositie van jongeren van 15 tot 27 jaar op 31 december van het referentiejaar naar regio. De uitkeringspositie van jongeren wordt verdeeld in wel of geen uitkering. Ook zijn de uitkeringssoorten werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen opgenomen. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2021.

Het totaal aantal jongeren met een uitkering in deze tabel is lager dan in reguliere StatLine-tabellen over personen met een uitkering omdat jongeren niet woonachtig in Nederland of waarvan de woonplaats onbekend is niet zijn opgenomen in deze tabel. Ook is het aantal jongeren met een uitkering in deze tabel lager dan in de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2020. Dit komt met name doordat in deze tabel een exacte peildatum is gekozen (31 december) terwijl in de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2020 gekeken is of iemand een uitkering had ergens in de maand oktober. Voor de bovengenoemde tabellen zie paragraaf 3.

Een jongere kan aanspraak maken op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort, bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, of uitkeringen van verschillend typen, zoals een uitkering in het kader van werkloosheid en bijstand. In het laatste geval wordt de jongere bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bij de totaaltellingen wordt de persoon één keer geteld. Hierdoor is de som van de categorieën niet gelijk aan het totaal aantal jongeren met een uitkering.

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten was sinds 1 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet zelfstandig ondernemers in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Zelfstandig ondernemers kunnen uit deze regeling een bedrag krijgen om hun inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum. Het eerste deel van de Tozo liep eind mei 2020 af, maar door verlenging was de regeling eind 2020 nog steeds van kracht. De Tozo wordt beschouwd als een bijstand-gerelateerde uitkering, waardoor het aantal personen met een bijstand-gerelateerde uitkering in 2020 sterk toenam.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 augustus 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20317NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20317NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand Arbeidsongeschiktheid, Wajong, regio, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20317NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand Arbeidsongeschiktheid, Wajong, regio, gemeente