Dataset

Bodemkwaliteitskaart PFAS 0,0-2,0 m-mv en > 2,0 m-mv (herkomst buiten regio De Bevelanden en Tholen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen weergegeven voor grond die buiten de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is. De PFAS-normen in deze kaart gelden voor elke diepte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ruimte%3Ageonam_bdmkwlkrtpfsbuireg__2vvl&bbox=33842.4305000007%2C378623.0%2C75772.1999999993%2C407883.0&width=768&height=535&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_bdmkwlkrtpfsbuireg__2vvl

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wms?request=GetCapabilities

Bodemkwaliteitskrt PFAS 0 tot 2 en meer 2 Herkomst buiten regio

geonam_bdmkwlkrtpfsbuireg__2vvl

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wfs?request=GetCapabilities

Bodemkwaliteitskrt PFAS 0 tot 2 en meer 2 Herkomst buiten regio

Downloads

Rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS Bevelanden en Tholen

ZIP CC-0 (1.0)

Rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS Bevelanden en Tholen