Dataset

Huisbrandolie, petroleum en zware stookolie; gemiddelde adviesprijzen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de gemiddelde adviesprijzen weergegeven per kwartaal voor huisbrandolie, petroleum en zware stookolie. De prijzen zijn exclusief BTW. De eerste beschikbaar gekomen uitkomsten hebben betrekking op het gemiddelde over het jaar 1996. Sindsdien kent het onderzoek een kwartaalfrequentie. De gegevens voor zware stookolie zijn tot en met het 1e kwartaal van 2004 beschikbaar, voor petroleum tot en met het 2e kwartaal van 2004. De jaargegevens zijn beschikbaar vanaf 1996, de kwartaalgegevens vanaf 1997. De prijzen van zware stookolie en petroleum zijn slechts beschikbaar t/m respectievelijk het 1e en het 2e kwartaal van 2004. De gegevens zijn voor wat betreft petroleum en zware stookolie afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Voor de prijzen van huisbrandolie gelden de grote oliemaatschappijen als bron.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 Frequentie: per kwartaal.

Status van de cijfers: De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7520

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7520

Gemiddelde adviesprijzen van zware stookolie in euro/1000 kg en huisbrandolie en petroleum in euro/1000 liter.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7520

Gemiddelde adviesprijzen van zware stookolie in euro/1000 kg en huisbrandolie en petroleum in euro/1000 liter.