Dataset

Vondsten in Erfgoedkaart Archeologisch landschap

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 04/07/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset is onderdeel van de “Erfgoedkaart Archeologisch landschap”. Dit thema bevat 2 datasets die u kunt terugvinden via de trefwoorden “Archeologisch landschap”.

De inventarisatiekaart van de opgravingsgebieden geeft de locaties aan waar in Eindhoven archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Van de onderzoekslocaties wordt aangegeven wat de projectcode is en onder welke categorie het onderzoek valt: Opgravingen, Boorlocaties of Waarnemingen.Doel van vervaardiging: Het archeologisch landschap is in kaart gebracht zodat inzichtelijk wordt gemaakt op welke locaties reeds archeologisch onderzoek (opgravingen, grondboringen of waarnemingen) heeft plaatsgevonden.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/vondsten-in-erfgoedkaart-archeologisch-landschap/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Vondsten in Erfgoedkaart Archeologisch landschap - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name Waarnemingsnummer code waarnemingsnummer type int description Uniek identificatienummer waarmee de waarneming onderscheiden kan worden
name Onderzoeksmeldingsnummer code onderzoeksmeldingsnummer type int description Uniek nummer waarmee de waarneming onderscheiden kan worden
name DatumVondst code datumvondst type text description Datum waarop de vondst gedaan is, 9999 is ingevuld wanneer deze onbekend is
name Toponiem code toponiem type text description Beschrijving van de locatie van waar de vondst gedaan is
name Vondstverwerving code vondstverwerving type text description Manier waarop de vondst gedaan is
name Vondstnummer code vondstnummer type int description Uniek nummer waarmee de vondst te onderscheiden is
name Complextype code complextype type text description Type omgeving waarin de vondst gedaan is
name Cultuur code cultuur type text description Tijdsperiode / groepering waarop de vondst betrekking heeft
name Aantal code aantal type int description aantal vondsten die gedaan zijn, wanneer onbekend is 9999 ingevuld
name Materiaal code materiaal type text description Soort materiaal van de vondst
name AlgemeneGebruiksfunctie code algemenegebruiksfunctie type text description Gebruiksfunctie van de vondst
name SpecifiekeGebruiksfunctie code specifiekegebruiksfunctie type text description Gebruiksfunctie van de vondst in de context van gebruik
name BeginPeriode code beginperiode type text description Mogelijk begin periode waaruit de vondst stamt
name EindePeriode code eindeperiode type text description Mogelijke eind periode waaruit de vondst stamt
name ToelichtingVondst code toelichtingvondst type text description Extra notitie met betrekking tot de vondst, bijvoorbeeld met betrekking tot bijzonderheden of locatie
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description Geometrie (punt coordinaten) die de locatie van de vondst beschrijft
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description