Dataset

Ingericht gebied in Erfgoedkaart Historisch landschap

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 07/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset is onderdeel van de Erfgoedkaart Historisch landschap. Dit thema bevat 7 datasets die uit hier alle 7 kunt terugvinden op de trefwoorden “Historisch landschap”. Ze bevatten informatie over grondgebruik, stadsontwikkeling , infrastructuur, overheid, ambachten en industrie, commercie, defensie, maatschappelijk, religie, vervoer, woningen, overige objecten en historische kaarten.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/ingericht-gebied-in-erfgoedkaart-historisch-landschap/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Ingericht gebied in Erfgoedkaart Historisch landschap - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name Categorie code categorie type text description
name Soort code soort type text description
name Naam code naam type text description Naam gebied
name Opdrachtgever code opdrachtgever type text description Opdrachtgever voor de aanleg van het gebied
name Ontwerper code ontwerper type text description Ontwerper van het gebied
name Eigenaar code eigenaar type text description Eigenaar van het gebied
name JaarAanleg code jaaraanleg type date description Jaar waarop het gebied is aangelegd
name JaarAanlegOnzekerheid code jaaraanlegonzekerheid type int description Mogelijke onnauwkeurigheid met betrekking tot het aanleg jaar van het gebied
name JaarVerdwijnen code jaarverdwijnen type date description Jaar waarop het gebied verdwenen is
name JaarVerdwijnenOnzekerheid code jaarverdwijnenonzekerheid type int description Mogelijke onnauwkeurigheid met betrekking tot het jaar waarop het gebied opgeheven is
name Bron code bron type text description Gebied beschreven door:
name Bijzonderheden code bijzonderheden type text description
name SHAPE.AREA code shape_area type double description Oppervlakte van het gebied in vierkante meter
name SHAPE.LEN code shape_len type double description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description Geometrie (polygoon) die de ligging van het ingerichte gebied beschrijft
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description