Dataset

Onderzoeksmeldingen in Erfgoedkaart Archeologisch landschap

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 06/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset is onderdeel van de “Erfgoedkaart Archeologisch landschap”. Dit thema bevat 2 datasets die u kunt terugvinden via de trefwoorden “Archeologisch landschap”.

De inventarisatiekaart van de opgravingsgebieden geeft de locaties aan waar in Eindhoven archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Van de onderzoekslocaties wordt aangegeven wat de projectcode is en onder welke categorie het onderzoek valt: Opgravingen, Boorlocaties of Waarnemingen.Doel van vervaardiging: Het archeologisch landschap is in kaart gebracht zodat inzichtelijk wordt gemaakt op welke locaties reeds archeologisch onderzoek (opgravingen, grondboringen of waarnemingen) heeft plaatsgevonden.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/erfgoedkaart-archeologisch-landschap/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Onderzoeksmeldingen in Erfgoedkaart Archeologisch landschap - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name Onderzoeksmeldingsnummer code onderzoeksmeldingsnummer type int description Uniek nummer waaronder de melding geregistreerd is
name Toponiem code toponiem type text description Globale topografische beschrijving van locatie
name NaamOnderzoek code naamonderzoek type text description
name OnderzoekType code onderzoektype type text description Classificering van het type archeologisch onderzoek
name DatumAanvang code datumaanvang type text description Datum waarop het onderzoek is gestart
name Toelichting code toelichting type text description Context van het onderzoek
name SHAPE.AREA code shape_area type double description Oppervlakte van de onderzoek locatie in vierkantemeter
name SHAPE.LEN code shape_len type double description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description Geometrie (polygoon) die de ligging van de onderzoek locatie beschrijft
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description