Dataset

Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2002-2049

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder. 2002 - 2049 Gewijzigd op 13 december 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70881ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70881ned

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70881ned

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder.