Dataset

Technologiegebieden A-wetenschappen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie gaat over technologiegebieden (terreinen van onderzoek) waarop R&D gericht kan zijn bij researchinstellingen die zich bezighouden op het terrein van de A-wetenschappen. Aangezien het CBS maar eens in de twee jaar vraagt naar R&D en Technologiegebieden zijn voor deze publicatie de jaren 1995, 1997 en 1999 beschikbaar. Bij deze publicatie gaat het om de A-wetenschappen.

Onderwerpen : Arbeidsjaren naar technologiegebied (A-wetenschappen). Selecties : Researchinstellingen en perioden. Frequentie : stopgezet. Gegevens over 1995, 1997, 1999 en 2001.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7237SLCT

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7237SLCT

Arbeidsjaren bij researchinstellingen (A - wetenschappen) naar technologiegebied. Naar researchinstelling.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7237SLCT

Arbeidsjaren bij researchinstellingen (A - wetenschappen) naar technologiegebied. Naar researchinstelling.