Dataset

Technologiegebieden (B-wetenschappen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie gaat over technologiegebieden waarop R&D gericht kan zijn. Bij deze publicatie gaat het, voor wat betreft de research- instellingen, om de B-wetenschappen.

Onderwerpen : Arbeidsjaren naar technologiegebied. Selecties : SBI93 en OESO sectoren, perioden. Frequentie : stopgezet. Gegevens over 1995, 1997, 1999 en 2001.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7236SLCT

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7236SLCT

Arbeidsjaren bij ondernemingen en researchinstellingen naar technologiegebied. Naar SBI - indeling en OESO-sectoren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7236SLCT

Arbeidsjaren bij ondernemingen en researchinstellingen naar technologiegebied. Naar SBI - indeling en OESO-sectoren.