Dataset

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/Ab_Aardkundige_waarde.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Ab_Aardkundige_waarde

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

Ab_Aardkundige_waarde

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS