Dataset

Waardevolle bomen Arnhem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Arnhem (Gemeente)
Updated 16/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Een overzicht van waardevolle bomen in de gemeente Arnhem. Ruim 800 bijzondere, vrijstaande bomen, staan nu op de Waardevolle bomenlijst. Voor deze bomen en voor gebieden waarvan het bestemmingsplan zegt dat ze beschermd zijn, blijft een kapvergunning van kracht. De dataset bevat de bomen van de Waardevolle bomenlijst, de gebieden waar bescherming van kracht is vanwege het geldende bestemmingsplan en gebieden waar mogelijk bescherming door het bestemmingsplan van kracht is.

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Webservice

Waardevolle bomen WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Waardevolle_bomen/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Waardevolle bomen WFS

Waardevolle bomen WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Waardevolle_bomen/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Waardevolle bomen WMS

Download

Waardevolle bomen ArcGIS Map Service

Download JSON CC-BY (4.0)

Waardevolle bomen Map Service

Waardevolle bomen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Waardevolle bomen Map Service

Preview

Waardevolle bomen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Waardevolle bomen Map Service

Waardevolle bomen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Waardevolle bomen Map Service