Dataset

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Regionale waterkering (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart B). De kaden die zijn aangewezen door Provinciale Staten als regionale waterkering.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads