Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Grondwaterbescherming

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grondwaterbescherming. Wij weren bepaalde activiteiten die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit en stimuleren functies die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de grondwaterkwaliteit. Voor alle achttien gebieden zijn gebiedsdossiers opgesteld die periodiek worden geactualiseerd. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K10_GRONDW_BESCH_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Grondwaterbescherming

GBI_AOV18_K10_GRONDW_BESCH_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Grondwaterbescherming