Dataset

Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De basiskaart aquatisch watertypen is een gedetailleerde dataset met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze dataset is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://geoservice.pbl.nl/md_thumbnails/PBL_Watertypen_2009.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Watertypen_versie_2013.zip

ZIP CC-0 (1.0)

download