Dataset

Freatische grondwaterkwaliteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Bijgewerkt 11/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

In het Provinciaal Meetnet Freatische Grondwaterkwaliteit (formele naam is Bodemkwaliteitsmeetnet) wordt de kwaliteit van het bovenste grondwater (rond de grondwaterspiegel) gemeten. Dit gebeurt op 104 locaties in landbouw- en natuurgebieden.Doel hiervan is om tijdig ongewenste veranderingen te signaleren en om te beoordelen of maatregelen effectief zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De oorspronkelijk thema’s vermesting (ten behoeve van landbouw en mestbeleid) en verzuring (ten behoeve van natuurbeleid) zijn in het meetnet samengebracht.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Download

shapes

Download ZIP Geen open licentie

download

geojson

Download ZIP Geen open licentie

download

geopackage

Download ZIP Geen open licentie

download

gml

Download ZIP Geen open licentie

download