Dataset

Vaargeulen Noordzee (Nederlands Continentaal Plat)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
  • Transport
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het NCP per typeentiteit naar Rotterdam en Amsterdam.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vaarweginformatie_nederland/productinfo/beschrijvende_documentatie/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/3ca19153-fe13-4267-b42f-90f32a17e2e7/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

vaargeulen_ncp

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vaargeulen_ncp/MapServer

ArcGIS MapService

vaargeulen_ncp

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vaargeulen_ncp/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

vaargeulen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaargeulen_ncp/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

vaargeulen_ncp:vaargeulen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaargeulen_ncp/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads