Dataset

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Landing page: http://www.eionet.europa.eu

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wms?LAYERS=habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingbeukeneikenbossenmethulst&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-5000.0,300000.0,280000.16,625000.0&WIDTH=778&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave