Dataset

Mossel- en oesterhabitats

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) in het kader van de beleidsmonitoring. De opdrachtgever is de Directie Agro en Natuur / Dierlijke Agroketens en Voedselkwaliteit. De contouren van de mossel- en oesterbanken zijn niet definitief. De contouren zijn ofwel door veldwerk nieuw ingetekend ofwel uit voorgaande jaren overgenomen. Contouren kunnen worden bijgesteld tot twee jaar na opname. Voor meer informatie over de inwinningsmethodiek zie http://edepot.wur.nl/318028.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselenoesterhabitats/wms?LAYERS=mosselenoesterhabitats&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=160000,590000,200000,610000&WIDTH=792&HEIGHT=704
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Mossel- en oesterhabitats WFS

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/mosselenoesterhabitats/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Mossel- en oesterhabitats WFS

Mossel- en oesterhabitats WFS

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/mosselenoesterhabitats/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Mossel- en oesterhabitats WFS

Mossel- en oesterhabitats WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/mosselenoesterhabitats/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Mossel- en oesterhabitats WMS