Dataset

Habitattypenkaart Kop van Schouwen T0

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2010

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=natuur%3Aext_nat_habkvs010_t0&bbox=36913.671875%2C410005.46875%2C46979.83203125%2C418392.125&width=768&height=639&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_nat_habkvs010_t0

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Kop van Schouwen T0

ext_nat_habkvs010_t0

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wfs?request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Kop van Schouwen T0