Dataset

Geluidkaart Schiphol 2016 (Lden)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet Luchtvaart die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal - (Lden) en over de nacht (Lnight). De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van het NLR en geven inzicht in de geluidsbelasting in het voorgaande jaar (2016), hier het gebruiksjaar voor de luchthaven Schiphol dat liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016.

Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren voor Lden en Lnight variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

Voor een actueel overzicht van de dagelijkse geluidniveaus rondom Schiphol, zie NOMOS http://nomos.schiphol.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

schiphol_lden

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/v2/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

schiphol_lden

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

Documentation

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden WFS

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/v2/wfs?request=GetCapabilities

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden WFS

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden WMS

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/v2/wms?request=GetCapabilities

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden WMS