Dataset

Mobiliteit werknemers; AZW (smal), instroom, uitstroom, saldo, 2010-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitstroom van werknemers in de sector zorg en welzijn smal; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn exclusief kinderopvang. De peildatum van de cijfers is de laatste dag van ieder kwartaal, met uitzondering van het 4e kwartaal. In het 4e kwartaal wordt de laatste vrijdag voor Kerst als peildatum genomen. Voor het bepalen van in- of uitstroom wordt de populatie in een kwartaal vergeleken met de populatie in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Indien de werknemer op één van beide peildata niet werkzaam was in zorg en welzijn en op het andere wel, is er sprake van mobiliteit. Hierdoor worden werknemers die niet iedere maand werken in zorg en welzijn, zoals werknemers met een flexibele arbeidsrelatie of werknemers met een nul-urencontract, vaker aangemerkt als mobiel. De cijfers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. In deze tabel worden cijfers gepresenteerd over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal. Dit betekent dat cijfers over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed niet zijn opgenomen (voor een verwijzing naar deze cijfers zie paragraaf 3). De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn smal houdt in dat de branche kinderopvang niet wordt meegenomen. Als gevolg hiervan hebben de cijfers over stromen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere populatie dan cijfers over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn breed worden in een eigen tabel gepresenteerd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar van eerste kwartaal 2010 tot en met vierde kwartaal 2019

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 augustus 2020: Geen, de tabel is stopgezet. De tabel is opgevolgd door de tabel 'Mobiliteit werknemers; AZW (smal), instroom, uitstroom, saldo, regio' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24055NED

instroom, uitstroom, saldo aantal werknemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24055NED

instroom, uitstroom, saldo aantal werknemers