Dataset

Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume en deeltijdfactor) in de zorg in de bedrijfstak zorg en welzijn per kwartaal. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar de van toepassing zijnde branches uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Het peilmoment is steeds het gehele kwartaal.

Voor het vaststellen van de AZW-branches is uitgegaan van de hoofdactiviteit (SBI-code) van het bedrijf waar een werknemer werkzaam is. Dit is mogelijk niet de enige activiteit die een bedrijf ontplooit. Bij de hoofdactiviteit ‘Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn’ (SBI-code: 88999) wordt er tevens rekening gehouden met de cao waaronder de werknemer werkzaam is. Werknemers die vallen onder cao-codes 0004 tot en met 0300 of onder cao-codes 0302 tot en met 8102 worden ingedeeld onder branche ‘Overige Zorg en Welzijn’. De werknemers die onder een andere cao-code vallen worden ingedeeld bij ‘Sociaal Werk (Overig)’. Een volledig overzicht van alle cao-codes is te vinden onder paragraaf 3.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2023. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. In een aantal branches komt het voor dat reeksen fluctueren door administratieve mutaties in de onderliggende brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24047NED

banen, deeltijdfactor, arbeidsvolume SBI (AZW branches)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24047NED

banen, deeltijdfactor, arbeidsvolume SBI (AZW branches)