Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Van de Westerschelde is in 1996 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 1996 en laseraltimetrie (hoogte) 1996.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum):
0100p9602 02-01-1996 23-03-1996*
0200p9601 10-01-1996 05-06-1996
0300p9601 16-02-1996 03-06-1996
0400p9601 19-02-1996 17-04-1996
0500p9601 22-02-1996 30-07-1996
0600p9601 05-02-1996 02-08-1996
1800p9601 17-01-1996 31-01-1996

  • De originele data van vak 1 is niet meer beschikbaar. Derhalve is voor vak 1 het bestaande ESRI grid gebruikt (g1_1996).

Topografische data t.b.v de aanvulling op de raaien:
30-07-1996 tm 14-01-1997

Overige topografische data (dijken, platen, oevers etc.) is niet meer beschikbaar. Service Desk Data kan deze niet leveren. Laseraltimetrie data werd in 1996 nog niet ingewonnen.
Het grid is daarom aangevuld met de topografische data uit het originele ('oude') ecotopenkaart grid van 1996 waarvan de herkomst onduidelijk is.
Het samenstellen van de data is hierdoor afwijkend t.o.v. andere ecotopenkaarten. Het lodingsdatagrid (vaklodingen + aanvullende lodingen) is hier 'over' het bestaande grid gelegd zodat het aangevuld is met de topografische data.
Dieptegegevens voor de Sloehaven Vlissingen zijn niet beschikbaar voor 1996. Dit gebied is opgevuld met data uit het 2001 grid.

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

ecotopen_zout_raster

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_1996

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

ecotopen_zout_raster:ebodemhoogte_ws_1996

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WCS&request=getcapabilities&version=2.0.1

OGC:WCS