Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Van de Westerschelde is in 2015 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2015 en laseraltimetrie (hoogte) 2015.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum): 0100p1501 16-01-2015 27-01-2015 0200p1501 20-01-2015 20-02-2015 0300p1501 20-01-2015 08-03-2015 0400p1501 25-02-2015 17-03-2015 0500p1501 10-03-2015 22-03-2015 0600p1501 21-03-2015 07-04-2015 1800p1501 23-03-2015 10-04-2015

Aanvullende surveys (multibeam): Sloehaven Vlissingen [ZS Vlissingen Oost 2015-02] : 11/02/15 Buitenhaven Vlissingen [ZS Buitenhaven Vlissingen 2015-02] : 11/02/15 Koopmanshaven Vlissingen [0617p1509] : 24/02/15 Veerhaven Breskens [1826p1509] : 24/02/15 Handelshaven Breskens [0627p1509] : 24/02/15 Braakmanhaven Terneuzen [ZS Braakmanhaven 2015-02] : 03/02/15 - 04/02/2015 Westbuitenhaven Terneuzen [6001p1509] : 24/02/15 Oostbuitenhaven Terneuzen [6002p1509] : 24/02/15 Oude Veerhaven Terneuzen [6006p1509] : 24/02/15 Buitenhaven Hansweert [6206p1501] : 02/03/15 Pas van Terneuzen - Dow Steiger [0438p1501] : 21/04/15 - 22/04/15 Pas van Terneuzen - Total Steiger [0543p1501] : 20/05/15 - 21/05/15 Haven Perkpolder [0232p1501] : 11/08/15 Perkpolder gebiedsontwikkeling [0301p1501] : 30/07/15 Geultje Hooge Platen [0646p1513] : 07/04/15 - 08/04/15

Singlebeam opname: Bathse Spuisluis [0124p1501]: 27/11/15

Databestanden Vlaanderen: 140422_SK_SA_DL_MB_400_RD_LAT.txt (gepeild tussen 22/4/2014 en 5/11/2014) 150316_SK_SA_DL_MB_300_RD_LAT.txt (gepeild tussen 16/03/2015 en 9/7/2015)

De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/e43eed65-5e5f-42ed-bcb7-85f181f413ee/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ecotopen_zout_raster

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_2015

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Downloads