Dataset

Wegen- Rijkswegen 10.000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand geeft de rijkswegen met daaraan gekoppeld hectometrering weer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/InWe_Rijks_wegen_10.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

InWe_Rijks_wegen_10

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wms?service=WMS

OGC:WMS

InWe_Rijks_wegen_10

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wfs?service=WFS

OGC:WFS