Dataset

Essenkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De grote open akkercomplexen van de pleistocene zandgronden, die vanaf de Middeleeuwen ontstonden en lange tijd deels gemeenschappelijk, deels individueel werden gebruikt door de bewoners van aanliggende boerderijen, werden in een groot deel van de Nederlandse zandgronden ‘essen’ genoemd (ander benamingen zijn ‘enken’, ‘engen’ en ‘akkers’). Essen zijn daar karakteristieke en identiteitbepalende elementen in het historische cultuurlandschap. De ‘essenkaart’ geeft een overzicht van de in Nederland aanwezige essen, NIET van de verspreiding van plaggendekken.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/bijlagen-bij-de-agrarische-landschappenkaart/Essenkaart_bijsluiter.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://images.memorix.nl/rce/thumb/fullsize/e71134f5-2ed6-69f5-9720-79cbc45dd04c.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

essen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

essen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint