Dataset

Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018 - 2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief btw). De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd. De hier gepubliceerde gemiddelde energieprijzen zijn de prijzen zoals ze voor de consumentenprijsindex (CPI) tot en met mei 2023 werden gehanteerd. Bij de CPI werden prijzen van nieuwe contracten waargenomen. Contracten die door energiemaatschappijen in voorgaande perioden werden aangeboden, maar in de betreffende verslagperiode niet, zijn wiskundig voortgezet en meegenomen in de berekening van het gemiddelde tarief. De gemiddelde prijzen in deze tabel kunnen dus afwijken van de gemiddelde prijzen die Nederlandse huishoudens betalen voor energie.

Gegevens beschikbaar van januari 2018 tot en met mei 2023.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juli 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege een wijziging in de onderliggende data en bijbehorende methode voor het berekenen van gemiddelde energietarieven, wordt per 20 juli een nieuwe tabel gepubliceerd. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 13 februari 2023: Vanaf januari 2023 worden de gemiddelde leveringstarieven niet gepubliceerd. Met de invoering van het prijsplafond waren de gemiddelde energietarieven (leveringstarieven) van vaste en variabele energiecontracten samen goed bruikbaar om een ontwikkeling voor de CPI te berekenen. Als prijsniveau zijn ze echter minder bruikbaar. In een maatwerktabel zijn de leveringstarieven van januari 2023 tot en met mei 2023 op basis van de gegevens voor nieuwe variabele contracten gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84672NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84672NED

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84672NED

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit