Dataset

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief BTW). De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd. De hier gepubliceerde gemiddelde energieprijzen zijn de prijzen zoals ze voor de consumentenprijsindex (CPI) op dit moment worden gehanteerd. Bij de CPI worden prijzen van nieuwe contracten waargenomen. Contracten die door energiemaatschappijen in voorgaande perioden werden aangeboden, maar in de betreffende verslagperiode niet, worden wiskundig voortgezet en meegenomen in de berekening van het gemiddelde tarief. De gemiddelde prijzen in deze tabel kunnen dus afwijken van de gemiddelde prijzen die Nederlandse huishoudens betalen voor energie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018.

Status van de cijfers: De cijfers van de laatste maand zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Wijzigingen per 13 februari 2023: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd. Met de invoering van het prijsplafond blijven de gemiddelde energietarieven (leveringstarieven) van vaste en variabele energiecontracten samen goed bruikbaar om een ontwikkeling voor de CPI te berekenen. Als prijsniveau zijn ze echter minder bruikbaar. Daarom worden ze in deze tabel niet getoond vanaf januari 2023. In een maatwerktabel worden de leveringstarieven op basis van de gegevens voor nieuwe variabele contracten gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste donderdag en tweede donderdag van de maand gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84672NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84672NED

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84672NED

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit