Dataset

baggervakken Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
  • Water
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Alle vaargeulen die worden onderhouden door en liggen in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid opgeknipt in vakken met gelijke nautisch gegarandeerde diepte (NGD)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/11d7ac74-243e-4055-8b88-01b1addf9575/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

baggervakken_regio_wnz

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/baggervakken_regio_wnz/MapServer

ArcGIS MapService

baggervakken_regio_wnz

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/baggervakken_regio_wnz/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

baggervakken_regio

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/baggervakken_regio_wnz/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

baggervakken_regio_wnz:baggervakken_regio

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/baggervakken_regio_wnz/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Downloads