Dataset

Vervaagde broedgevallen van vogels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De nestlocaties van roofvogels zijn op grond van hun vervolgingsgevoeligheid (vergiftiging, doorschieten van nesten, roven van jongen) vervaagd tot km-hokken (1x1 km). Hierbij zijn de daardwerkelijke locaties van de nesten (of territoria) gekoppeld aan het kilometerhok waarin ze liggen. De X- en Y-coordinaat zijn dus naar beneden afgerond op hele kilometers.

De gegevens zijn afkomstig uit de periode 1985 tot en met 2009 en verzameld bij het vlakdekkende vogelonderzoek van de provincie Noord-Brabant. Hierbij worden de waarnemngen uit 4 veldbezoeken geclusterd tot territoria (broedgevallen) van vogelsoorten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://atlas.brabant.nl/metadata/services/thumbnails/Vervaagde_broedgevallen_van_vogels.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

pgr_n01_natuur:Vervaagde_broedgevallen_van_vogels

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/ArcGIS/services/pgr_n01_natuur/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Vervaagde_broedgevallen_van_vogels

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/ArcGIS/services/pgr_n01_natuur/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Downloads