Dataset

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft een overzicht van de Nederlandse uitgaven aan regulier onderwijs. De overheidsuitgaven aan onderwijs zijn verdeeld in de uitgaven aan onderwijsinstellingen en de uitgaven aan huishoudens (studenten en/of ouders), bedrijven en non-profit instellingen. Daarnaast worden de onderwijsuitgaven van private partijen (huishoudens, bedrijven, non-profit instellingen en organisaties in het buitenland) aan onderwijsinstellingen getoond. Alleen huishoudens hebben ook onderwijsuitgaven buiten de onderwijsinstellingen om. De gepresenteerde cijfers zijn berekend volgens door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gestandaardiseerde definities.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De uitkomsten van 1995 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor 2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009: Er zijn gegevens over 2008 toegevoegd en bijstellingen voor 2007 doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70901ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70901ned

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70901ned

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector