Back to overview

Presentaties en documenten VIVET Netwerkbijeenkomst 28 maart 2022

Nieuws | Created: 03/31/2022 - 15:54 | Modified: 03/31/2022 - 17:07

Maandagochtend 28 maart vond de netwerkbijeenkomst VIVET plaats bij het mooie Villa Jongerius in Utrecht.

In het VIVET programma werken partijen samen aan consistente, betrouwbare en goed vindbare data voor de energietransitie (vooralsnog de focus op gebouwde omgeving en elektriciteit (productie hernieuwbare energie op land)).

Onderstaand vind je de presentaties (te downloaden als pdf) per onderdeel van het programma.

Plenaire deel: Presentatie (0 Presentatie Plenair VIVET terugblik en vooruitblik.pdf) en het document VIVET visie 2022-2025 (0 VIVET 2022-2025 def.pdf).

Deelsessies: 

1 Presentatie Begrippenkader RES wind op land en zon op land (1 Presentatie Begrippenkader RES.pdf) en het Begrippenkader zelf (1 Begrippenkader RES definitief.pdf)

2 Presentatie Data Community Energie (Presentatie Deelsessie Data Community Energie.pdf)

3 Presentatie Juridische kaders voor data delen (3 Presentatie Juridische kaders.pdf)

4 Presentatie Waar staan de (private) laadpunten? (4 Presentatie Private Laadpunten.pdf)

5 Presentatie Referentieverbruik warmte(behoefte) woningen (5 Presentatie Referentieverbruik warmte woningen.pdf)

6 Presentatie Informatiegedreven verduurzaming bedrijventerreinen (6 Presentatie Bedrijventerreinen.pdf)

7 Presentatie Energiedata bij het CBS (7 Presentatie EnergiedataCBS.pdf)

8 Presentatie Interbestuurlijke afstemming Decentrale Kernindicatoren energietransitie (8 Presentatie Interbestuurlijke afstemmingIPO NPRES VNG RWS.pdf)

9 Presentatie Datadelen warmtebedrijven (9 Presentatie Datadelen warmtebedrijven.pdf)

Meepraten over energiedata? Praat mee op ons forum. Maak binnen 1 minuut een eigen account aan en praat mee over diverse data gerelateerde onderwerpen.