Gemeentelijke high value datalijst

**Update november 2023: Gemeentelijke High Value datalijst vs Europese High Value datasets**

De eisen die aan door de Europese Unie gedefinieerde hoogwaardige datasets, zoals beschreven in de verordening hoogwaardige datasets, gesteld worden zijn niet van toepassing op de Gemeentelijke High value datalijst.

Het betreft hier twee zaken die een naam delen, maar verder geen overlap hebben.

De definitie van Gemeentelijke High value datasets komt voort uit een gemeenschappelijk initiatief van VNG/KNG en DSA, en heeft een vrijblijvend karakter. Het doel van de Gemeentelijk High value datalijst was om gemeenten ondersteuning te bieden bij het openen van data en te helpen met prioriteiten stellen.

Gemeentelijke High Value Datalijst

In samenwerking met VNG/KING en de DSA (Digitale Stedenagenda) zijn in oktober en november 2016 een drietal bijeenkomsten georganiseerd ter formulering van de ‘gemeentelijke High Value Datalijst’. Het gezamenlijk doel van de organisatoren is om vanuit de Nederlandse Overheid één gedragen lijst van gemeentelijke high value datasets vast te stellen. Deze high value lijst heeft als doel om gemeenten ondersteuning te bieden bij het (starten met) openen van data. Zo helpt de lijst bijvoorbeeld bij de keuze welke data met prioriteit te openen.

Proces: High Value Datalijst

In twee werksessies en diverse bijeenkomsten tijdens de gebruikersgroep van data.overheid.nl is gewerkt aan de high value lijst. Een beschrijving van dit proces kunt u hier downloaden.

Download: procesbeschrijving Gemeentelijke High Value Datalijst in PDF-formaat (442KB)

Download: Gemeentelijke High Value Datalijst in CSV-formaat (33,9KB)

 

Nadat eind 2016 de Gemeentelijke High Value Datalijst is ontstaan zijn er diverse datasets vanuit gemeenten ontsloten en gepubliceerd. Het team van data.overheid.nl heeft per onderwerp de datasets gegroepeerd die zijn gepubliceerd vanuit diverse gemeenten. In onderstaand overzicht kunt u per onderwerp doorklikken naar de desbetreffende groep op data.overheid.nl. Ziet u een dataset die nog niet in de groep staat of mist u diverse datasets, dan vernemen wij dit graag. Neem hiervoor contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.

 

Naam Beschrijving Beschikbare groep op data.overheid.nl
Raadsverslagen (raadsinformatie) Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies: verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, etc https://data.overheid.nl/community/group/raadsinformatie-gemeenten
Handhaving & uitvoeringsinformatie Handhavingsinformatie, beleidsinformatie, beleidsregels op gemeentelijk niveau, onderzoeksrapporten. https://data.overheid.nl/community/group/handhaving-gemeenten
Gemeentelijke adressengids Adressen van alle gemeentelijke organisaties en vestigingen met contactgegevens. https://data.overheid.nl/community/group/adressen-gemeenten
WOB-verzoeken, besluiten & bijlagen Overzicht van WOB-verzoeken met beschrijving en onderwerp van het verzoek, aanvrager, datum besluit en inhoud besluit. https://data.overheid.nl/community/group/wob-gemeenten
Evenementen Overzicht van evenementen binnen de gemeente, met in ieder geval: type evenement, datum & tijd, vergunning, omschrijving, aanvrager, locatie, en verwacht aantal bezoekers. https://data.overheid.nl/community/group/evenementen-gemeenten
Horeca- en winkellocaties Overzicht van horeca-en winkellocaties binnen de gemeente: naam, straatnaam & huisnummer, type locatie, vergunning. https://data.overheid.nl/community/group/horeca-gemeenten
Sportvoorzieningen Overzicht van alle sportvoorzieningen in de gemeente (zwembaden, sporthallen, voetbalvelden, tennisbanen etc). Hiervan de naam van de sportvoorziening, het adres, contactgegevens, beoefende sporten. https://data.overheid.nl/community/group/sportvoorzieningen-gemeenten
Openbare kunst Kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente: naam kunstwerk, straatnaam, postcode, materiaal, jaar van plaatsing, naam kunstenaar. https://data.overheid.nl/community/group/openbarekunst-gemeenten
Historische akten Gegevens van de burgerlijke stand van mensen binnen de gemeente. Akten: geboorte, huwelijk en overlijden.  https://data.overheid.nl/community/group/burgerlijkestand-gemeenten
Monumenten Dataset van alle monumenten (historische panden, rijksmonumenten, gedenkmonumenten) binnen de gemeente. Hierbij de naam van het monument, type, toelichting, beschrijving, stijl. https://data.overheid.nl/community/group/monumenten-gemeenten
Subsidies Overzicht van subsidie-uitgiften binnen de gemeente. Jaar, periode, beleidsprogramma, organisatie, wettelijke taak, globaal overzicht gesubsidieerde activiteiten, subsidieregeling, aangevraagd bedrag, verleend bedrag.  https://data.overheid.nl/community/group/subsidies-gemeenten
Afvalcontainers Overzicht van afvalcontainers binnen de gemeente: locatie, type, model, soort, ophaalcyclus. https://data.overheid.nl/community/group/afvalcontainers-gemeenten
Afvalkalender Indeling in gebieden van de gemeente, met daarbij huisvuil inzameldagen weergegeven.  https://data.overheid.nl/community/group/afvalkalender-gemeenten
Bomen Overzicht van bomen in de gemeente. Bestaat uit: monumentaal, bossen, waardevolle, straat en parkbomen. https://data.overheid.nl/community/group/bomen-gemeenten
Onderwijsdata Gegevens over kwaliteit van onderwijs. https://data.overheid.nl/communities/onderwijs
Meldingen openbare ruimte Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente vanaf een bepaalde periode.  https://data.overheid.nl/community/group/mor-gemeenten
Openbare toiletten Overzicht van openbare toiletten in de gemeente. https://data.overheid.nl/community/group/toiletten-gemeenten
Hondenuitlaatplaatsen Overzicht van uitlaatplekken voor honden in de gemeente. https://data.overheid.nl/community/group/hondenuitlaatplaatsen-gemeenten
Strooiroutes Strooiroutes van hoofdwegen, secundaire wegen en fietspaden. Per wegdeel is aangegeven welke organisatie binnen de gemeente hier verantwoordelijk voor is. https://data.overheid.nl/community/group/strooiroutes-gemeenten
Invalideparkeerplaatsen Parkeervakken waar invaliden het voertuig kunnen parkeren. https://data.overheid.nl/community/group/invalideparkeerplaatsen-gemeenten
Openbare verlichting Overzicht van lichtmasten binnen de gemeente. https://data.overheid.nl/community/group/openbareverlichting-gemeenten
Fietsenstallingen Overzicht van fietsenstallingen in de gemeente: locaties, openingstijden, bewaakte en onbewaakt, betaald en gratis. https://data.overheid.nl/community/group/fietsenstallingen-gemeenten
Wegwerkzaamheden Locaties waar wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd (heden, verleden en toekomst). https://data.overheid.nl/community/group/wegwerkzaamheden-gemeenten
Verkeersintensiteiten Aantal voertuigen per dag op bepaalde punten per wegvak binnen de gemeente. https://data.overheid.nl/community/group/verkeersintensiteiten-gemeenten
Locatie van AED's Overzicht (kaartviewer) met locaties van AED's binnen de gemeente. https://data.overheid.nl/community/group/aed-gemeenten
Gezondheidsvoorzieningen Dataset met alle zorgvoorzieningen in de gemeente: locatienaam; organisatie; wachttijden; adres; postcode; wijk; buurt; hoofdfunctie (bijv maatschappelijke opvang); functie (bijv begeleid wonen); doelgroep; contactgegevens; coördinaten (X en Y).

https://data.overheid.nl/community/group/gezondheidsvoorzieningen-gemeenten