Technische informatie

Technische informatie

Deze pagina bestaat uit diverse verwijzingen naar technische informatie rondom data.overheid.nl.Het register van data.overheid.nl wordt gevoed vanuit verschillende regionale, lokale en thema gebaseerde bronnen met dataset informatie. Op deze pagina's vindt u informatie over de wijze waarop de synchronisatie met verschillende bronnen plaatsvindt en hoe u zelf informatie kunt opvragen en/of toevoegen aan data.overheid.nl. 

Uitwisselingsmogelijkheden

Er zijn drie manieren om zowel informatie op als informatie toe te voegen aan data.overheid.nl.

Lees hier meer over de uitwisselingsmogelijkheden met data.overheid.nl.

Standaarden & Metadata

Om een optimale toegankelijkheid en herbruikbaarheid van deze website te garanderen, wordt er gebruik gemaakt van diverse (inter)nationale standaarden, waaronder:

 • OWMS
  De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS). Deze standaard is afgeleid van de internationale Dublin Core en is ontwikkeld om informatie van de Nederlandse overheid op internet vindbaar te maken en in samenhang te kunnen presenteren. Waar mogelijk voldoet deze site aan de OWMS standaard. Voor datasets die zijn overgenomen uit het Nationaal Georegister is het niet volledig mogelijk om aan deze standaard te voldoen.
   
 • Webrichtlijnen
  Deze standaard gaat over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Data.overheid.nl voldoet volledig aan de webrichtlijnen.
   
 • DCAT
  Data Catalog Vocabulary (DCAT). Deze standaard faciliteert het uitwisselen van datasets tussen dataregisters. Er is een mapping gemaakt van DCAT op het OWMS gebaseerde datamodel van deze site. Meer algemene informatie over DCAT kan hier worden aangetroffen.

CKAN software

Data.overheid.nl is gerealiseerd met behulp van het Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN). CKAN is een open source-register dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor het Open dataportaal van de Engelse overheid, en inmiddels wordt gebruikt door onder andere Duitsland, Canada, Frankrijk en Nederland. Lees hier meer over het CKAN-project.

Datasets die in ons register zijn opgenomen, kunnen op 2 manieren worden opgevraagd. Via een webinterface en via een API. De link naar het register die is opgenomen in het dataportaal verwijst naar de webinterface.

Zie de CKAN website voor een uitleg over de werking van de API. Met behulp van deze API kunnen organisaties hun eigen interface op het register bouwen, waarbij de inhoud van het register centraal georganiseerd blijft.

Het invoeren van datasets vindt plaats via data.overheid.nl. Via het aanmelden van een nieuwe dataset wordt de dataset opgenomen in het register. Hierbij wordt door de contentbeheerder gecontroleerd of de verwijzing naar de dataset volledig en werkend is.

Open source en open standaarden

Data.overheid.nl maakt op een aantal manieren gebruik van open source en open standaarden.

Open source

Data.overheid.nl draait op Open Source software. De server van Data.overheid.nl heeft Linux als operating system (RedHat) met daarop php en mysql geïnstalleerd. Als Content Management Systeem wordt Drupal7 gebruikt en de metadata van de datasets wordt opgeslagen in CKAN versie 2. CKAN is ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation (OKF) en is uitgegeven onder de GNU GPL v3 License. Voor Drupal en CKAN worden op data.overheid.nl standaard- en maatwerkmodules toegepast. Onderaan deze pagina is een overzicht van de software modules geplaatst. Data.overheid.nl heeft GEEN aanpassing in de CKAN software of genoemde modules gemaakt.

Open standaarden

Data.overheid.nl maakt op een aantal punten gebruik van open standaarden. Alle uitwisseling met andere systemen verloopt via open standaarden. 1. Koppeling met andere registers verloopt via een harvesting mechanisme (data.overheid.nl haalt data op bij andere registers) Deze data is in XMLformaat. De gebruikte metadata voldoet aan OWMS 4.0. 2. Bulklevering van data uit data.overheid.nl verloopt via een API die XML levert, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0 3. Registratie van datasets in data.overheid.nl, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0

Een belangrijke notie ten aanzien van gebruik van open standaarden door data.overheid.nl. Overheden registreren data bij data.overheid.nl. De data die op deze manier wordt geleverd voldoet niet altijd aan open standaarden, soms wordt een keuze gemaakt voor "as-is", ontsluiting van de data in het formaat waarin deze voorhanden is in het primaire proces. Het is de verantwoordelijkheid van de toeleverende overheidsorganisatie om de data in open standaard formaten aan te leveren. Op dit moment is het beleid omtrent de registratie van datasets in data.overheid.nl om data bij voorkeur in een open standaard te leveren. De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders); (definitie op data.overheid.nl) Het gebruik van open standaarden bij de datasets van data.overheid.nl is door het forum standaardisatie onderzocht. Belangrijke bevinding daarbij is dat het belang van het beschikbaar hebben van de data als open data groter wordt geacht dan de toepassing van standaarden.

Software modules

Hieronder staat apart de software benoemd die DONL gebruikt.  Waar mogelijk is de naam van de geldende (vrije) licentie vermeld:

Server software

 • RedHat 6 (grotendeels GNU General Public License v.2)
 • CKAN 2 (Open Database License)
 • Apache SOLR (Apache License, Version 2.0)
 • Drupal 8 (GNU General Public License, version 2 of later)

Specifieke modules

 • CKAN API        
 • CKAN Dataset    
 • CKAN Feed       
 • CKAN Georegister        
 • CKAN License    
 • CKAN Search     
 • CKAN Search Settings    
 • CKAN Workflow   
 • CKAN Workflow Configuration     
 • CKAN Workflow Content Type      

Hergebruik van software data.overheid.nl

Het dataportaal is gebaseerd op open source software. De belangrijkste twee componenten die worden gebruikt zijn Drupal en CKAN. In onderstaande paragrafen wordt aangegeven op welke manier data.overheid.nl gebruik maakt van deze software en hoe deze toepassing kan worden hergebruikt.

Drupal

Data.overheid.nl maakt gebruik van een standaard implementatie van de Drupal 8 software, zonder aanpassingen in de core. In Drupal wordt gebruik gemaakt van standaard modules om een koppeling met CKAN te leggen.

CKAN

Data.overheid.nl maakt gebruik van een standaard implementatie van de CKAN versie 2 software, zonder aanpassingen in de software van CKAN. Data.overheid.nl heeft alleen in de configuratie, het datamodel en presentatie aanpassingen gemaakt. De basis van CKAN is onveranderd zodat eenvoudig updates mogelijk zijn.

Sourcecode

De CKAN software wordt ter beschikking gesteld onder de GNU GPL v3 licentie. Dit betekent dat van gemodificeerde versies van de CKAN software, de broncode beschikbaar moet worden gesteld. Data.overheid.nl heeft weinig modificaties uitgevoerd aan de broncode van CKAN. De broncode kan echter interessant zijn voor hergebruik, bijvoorbeeld om zelf een dataregister in te richten. Data.overheid.nl heeft bijvoorbeeld al de inrichting in de Nederlandse taal en de toepassing van de DCAT standaard uitgevoerd in CKAN.

De broncode van data.overheid.nl is beschikbaar voor hergebruik op onderstaande Github adres. Data.overheid.nl kan geen ondersteuning geven op het hergebruik van de broncode. Onderstaande code is versie 2.2.

https://github.com/dataoverheid

CKAN modules

Data.overheid.nl maakt gebruik van een aantal modules in CKAN die eerder door het engelse dataportaal zijn ontwikkeld. Data.overheid.nl werkt samen met de UK government aan deze modules. Er zijn bugs verholpen in deze modules tijdens de ontwikkeling van data.overheid.nl. Deze bugs zijn direct in de Github van de betreffende modules gecommit door het ontwikkelteam van data.overheid.nl.