Datasets

1,872 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep. Gegevens beschikbaar vanaf: 199...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staa...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde dagprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Deze dagprijzen worden eens per...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/28/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
  • Traffic
 • Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/21/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Er wordt een uitsplitsing gep...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Dataset

  Oplaadpunten

  Om de introductie van elektrische auto’s in de stad mogelijk te maken, zijn in Eindhoven openbare oplaadpunten beschikbaar. Dit omvat laadpalen, maar ook bijvoorbeeld aansluitingen op lantaarnpalen. D...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Officieel gepubliceerde digitale ruimtelijke plannen op basis van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. Voor het raadplegen van de meest actuele planinform...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 09/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De personen in een instelling, de elders verz...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar g...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • This table shows the supply and the consumption of hard coal, lignite + BKB (Braunkohlenbriketts) and coke-oven cokes. Supply is calculated as production plus recovered products plus imports minus exp...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy

Filter your results