Datasets

1 dataset

 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep. Gegevens beschikbaar vanaf: 199...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/23/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 09/19/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • Dit bestand bevat de volgende cumulatieve aantallen: positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020) ziekenh...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 09/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staa...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • In Waterinfo en waterinfo-extra vindt u alle actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren. Rijkswaterstaat meet dagelijks onder andere de waterstanden, golfhoogtes, stroomgegeve...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 09/19/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • Bestand vanaf week 40, 2021: COVID-19_casus_landelijk Bestand tot en met week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm Dit bestand wordt vanaf versie 5 niet meer geüpdatet (zie hieronder) Beschikbare for...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 09/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Op deze website worden in opdracht van het Rijk gegevens gepresenteerd die relevant zijn voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid.

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 09/19/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde dagprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Deze dagprijzen worden eens per...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
  • Traffic
 • Dataset

  Oplaadpunten

  Om de introductie van elektrische auto’s in de stad mogelijk te maken, zijn in Eindhoven openbare oplaadpunten beschikbaar. Dit omvat laadpalen, maar ook bijvoorbeeld aansluitingen op lantaarnpalen. D...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 09/27/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work

Filter your results