Dataset

Search

10 datasets

 • Dataset

  Bodemkwaliteit

  "De Bodemkwaliteitskaart geeft informatie over de diffuse bodemkwaliteit in zones.Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwali...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Nature and environment
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment
 • Acidofiele indicatiewaarde. De Acidofiele indicatiewaarde is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waa...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Agriculture, Nature and environment
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment
 • De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare landbouwgronden zijn in de rappor...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 18/09/2021
  Theme: Agriculture
 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Nature and environment
 • De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare landbouwgronden zijn in de rappor...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Agriculture
 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bes...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Agriculture, Air, Nature and environment
 • De loodverwachtingskaart is de bodemkwaliteitskaart voor lood op basis van de P95 van de gezondheidskundige advieswaarden van GGD en RIVM. De kaart geeft aan waar er een kans van 5% of meer is dat een...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Dataset

  Verzilting

  De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilt...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Nature and environment