Dataset

Verzilting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland, september 2004).

Eén bestand geeft de fluxen (mm/dag) van en naar het top-systeem weer. Een ander bestand geeft de zoutconcentratie (mg/l) in het jaar 2000 op 22 meter diepte weer. Beide bestanden zijn omgezet naar het bestand ‘kwel-infiltratie’ en ‘zoutconcentratie’.

In ‘kwel-infiltratie’ is onderscheid gemaakt in kwel, infiltratie en gebieden waar geen flux aanwezig is. In ‘zoutconcentratie’ is onderscheid gemaakt in zoutconcentratie kleiner dan 200mg/l en groter dan 200mg/l. Deze bestanden zijn gecombineerd tot het bestand ‘zoutbelasting onderzijde afdekkende laag’. Gebieden met kwel en waar de zoutconcentratie hoger is dan 200mg/l zijn in de laatste kolom ‘relevant’ van het bestand aangemerkt als ‘ja’. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en betreffen indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Verzilting

BB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Verzilting

Data schemes

BB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name KWEL_INFIL nvarchar

Legend

type Onderscheid in kwel, infiltratie en gebieden waar geen flux aanwezig is
name ZOUT_CONC nvarchar

Legend

type Onderscheid in zoutconcentratie kleiner dan 200mg/l en groter dan 200mg/l
name RELEVANT nvarchar

Legend

ja: Gebieden met kwel en waar de zoutconcentratie hoger is dan 200mg/l

type
name GlobalID uniqueidentifier

Legend

type

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Verzilting

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint